Odkamieniacz przemysłowy

Oferta dla firm

Odkamieniacz w proszku ODK - 100

Odkamieniacz do rur, instalacji CO, bojlerów, wężownic, ogrzewaczy wody i innych na których osadza się kamień

Odkamieniacz w płynie koncentrat ODK-120

Zastosowanie: wanny z hydromasażem, ekspresy, czajniki, urządzenia sanitarne, dysze, parownice, instalacje CO, rury wodne, junkersy, bojlery...

Informacje ogólne

Gwarantowana skuteczność do 100% !
Odkamieniacz nie dopuszcza do powstawania wtórnych osadów. Produkowane przez nas odkamieniacze rozpuszczą każdy rodzaj kamienia.

Kamień węglanowy

składa się z węglanu wapnia oraz węglanu lub wodorotlenku magnezu.
W zależności od natężenia cieplnego powierzchni ogrzewalnej oraz intensywności odparowania wody, kamień może być twardy i ścisły przy powolnym odparowaniu lub miękki przy gwałtownym odparowaniu.

Kamień gipsowy

bardzo ścisły i twardy, powstaje na powierzchniach o dużym obciążeniu cieplnym.

Kamień krzemianowy

odznaczający się najniższym współczynnikiem przewodności cieplnej, jest bardzo trudny do usunięcia. Odmiana wapniowa kamienia krzemianowego daje kamień twardy i ścisły. Odmiana sodowa daje kamień gliniasty.

Czynniki mające wpływ na osadzanie się kamienia:

  • Im wyższa (tymczasowa) twardość wody, tym więcej kamienia się osadzi.
  • Im wyższe jest pH (odczyn zasadowy) wody, tym większa będzie tendencja do odkładania się kamienia
  • Im wyższa jest temperatura, do której podgrzewa się wodę, tym więcej kamienia się wytrąci.

Szlam

Składa się z tlenków żelaza-magnetytu (produkt korozji tlenowej) z dodatkiem innych zanieczyszczeń takich jak np. uwolnione osady mineralne, piasek z form odlewniczych.
W systemach niezabezpieczonych, używanych przez wiele lat przybiera postać ciągnącej się, lepkiej substancji. Gromadzi się w miejscach gdzie jest ograniczony przepływ wody, w najniższych częściach instalacji, głównie w dolnych partiach, z czasem ograniczając przepływ wody coraz bardziej, aby w krańcowych wypadkach zupełnie go zahamować.
Pod warstwą utwardzonego szlamu może powstać korozja podosadowa, szlam może także sprzyjać rozwojowi korozji mikrobiologicznej.

Twardość wody

Rozróżnia się następujące rodzaje twardości wody: nietrwałą, zwaną też węglanową, powodowaną przez sole kwasu węglowego (CaCOs), trwałą, zwaną też niewęglanową, powodowaną przez sole innych kwasów, głównie solnego (chlorki), siarkowego (siarczany), azotowego (azotany) i innych, ogólną, która jest sumą obu powyższych twardości.

Inhibitor korozji

stosowany w odkamieniaczu to środek chemiczny hamujący przebieg procesów niszczenia materiałów instalacji.
Inhibitory mogą zmniejszać szybkość postępowania korozji poprzez tworzenie warstwy ochronnej na powierzchni metalu.

Zadania stawiane inhibitorom korozji to:

  • Wysoki stopień ochrony przeciw korozji elektrochemicznej elektrolitycznej (tlenowej) i galwanicznej (bimetalicznej), stopień ochrony minimum 90%
  • Działanie zapobiegające powstawaniu osadów
  • Zapobieganie skażeniu i korozji mikrobiologicznej
  • Zapobiega odkładaniu się kamienia i osadów mineralnych

Odkładający się kamień w skraca żywotność urządzeń AGD, oraz zwiększa zużycie energii

Odkamieniacze można stosować do:
pralek, zmywarek, ekspresów, żelazek, kabin prysznicowych, wymienników ciepła, instalacji co, i innych mających styczność z wodą

odkamieniacz.pl

SKUTECZNY
BEZPIECZNY
SZEROKIE ZASTOSOWANIE