Przejdź do treści

Odkamieniacz przemysłowy oferta dla firm

Do instalacji CO, bojlerów, parownic, wężownic, rur, ogrzewaczy wody

Odkamieniacz do instalacji wodnej ODK - 100

Odwapniacz w proszku do rur, instalacji CO, bojlerów, wężownic, ogrzewaczy wody i innych, na których osadza się kamień. Także jako odkamieniacz przemysłowy.

Odkamieniacz w płynie koncentrat ODK-120

Zastosowanie: dla przemysłu spożywczego, odkamienianie przemysłowe oraz  w domu: wanny z hydromasażem, ekspresy, czajniki, urządzenia sanitarne, dysze, parownice, instalacje CO, rury wodne, junkersy, bojlery...

Informacje ogólne

Gwarantowana skuteczność do 100% !

Odkamieniacz nie dopuszcza do powstawania wtórnych osadów. Doskonały odkamieniacz dla przemysłu.

Produkowane przez nas odkamieniacze rozpuszczą każdy rodzaj kamienia. Zachęcamy zakłady produkcyjne do stosowania właśnie tych odkamieniaczy.

Kamień węglanowy

składa się z węglanu wapnia oraz węglanu lub wodorotlenku magnezu.
W zależności od natężenia cieplnego powierzchni ogrzewalnej oraz intensywności odparowania wody, kamień może być twardy i ścisły przy powolnym odparowaniu lub miękki przy gwałtownym odparowaniu.

Kamień gipsowy

bardzo ścisły i twardy, powstaje na powierzchniach o dużym obciążeniu cieplnym.

Kamień krzemianowy

odznaczający się najniższym współczynnikiem przewodności cieplnej, jest bardzo trudny do usunięcia. Odmiana wapniowa kamienia krzemianowego daje kamień twardy i ścisły. Odmiana sodowa daje kamień gliniasty.

Czynniki mające wpływ na osadzanie się kamienia:

 • Im wyższa (tymczasowa) twardość wody, tym więcej kamienia się osadzi.
 • Im wyższe jest pH (odczyn zasadowy) wody, tym większa będzie tendencja do odkładania się kamienia
 • Im wyższa jest temperatura, do której podgrzewa się wodę, tym więcej kamienia się wytrąci.
odkamieniacz dla przemysłu

Szlam

Składa się z tlenków żelaza-magnetytu (produkt korozji tlenowej) z dodatkiem innych zanieczyszczeń takich jak np. uwolnione osady mineralne, piasek z form odlewniczych.
W systemach niezabezpieczonych, używanych przez wiele lat przybiera postać ciągnącej się, lepkiej substancji. Gromadzi się w miejscach gdzie jest ograniczony przepływ wody, w najniższych częściach instalacji, głównie w dolnych partiach, z czasem ograniczając przepływ wody coraz bardziej, aby w krańcowych wypadkach zupełnie go zahamować.
Pod warstwą utwardzonego szlamu może powstać korozja podosadowa, szlam może także sprzyjać rozwojowi korozji mikrobiologicznej.

Twardość wody

Rozróżnia się następujące rodzaje twardości wody: nietrwałą, zwaną też węglanową, powodowaną przez sole kwasu węglowego (CaCOs), trwałą, zwaną też niewęglanową, powodowaną przez sole innych kwasów, głównie solnego (chlorki), siarkowego (siarczany), azotowego (azotany) i innych, ogólną, która jest sumą obu powyższych twardości.

Inhibitor korozji

stosowany w odkamieniaczu to środek chemiczny hamujący przebieg procesów niszczenia materiałów instalacji.
Inhibitory mogą zmniejszać szybkość postępowania korozji poprzez tworzenie warstwy ochronnej na powierzchni metalu.

Zadania stawiane inhibitorom korozji to:

 • Wysoki stopień ochrony przeciw korozji elektrochemicznej elektrolitycznej (tlenowej) i galwanicznej (bimetalicznej), stopień ochrony minimum 90%
 • Działanie zapobiegające powstawaniu osadów
 • Zapobieganie skażeniu i korozji mikrobiologicznej
 • Zapobiega odkładaniu się kamienia i osadów mineralnych

Odkamieniacz dla przemysłu

Czynniki mające wpływ na osadzanie się kamienia:

 • Im wyższa (tymczasowa) twardość wody, tym więcej kamienia się osadzi.
 • Im wyższe jest pH (odczyn zasadowy) wody, tym większa będzie tendencja do odkładania się kamienia
 • Im wyższa jest temperatura, do której podgrzewa się wodę, tym więcej kamienia się wytrąci.

Szlam

Składa się z tlenków żelaza-magnetytu (produkt korozji tlenowej) z dodatkiem innych zanieczyszczeń takich jak np. uwolnione osady mineralne, piasek z form odlewniczych.
W systemach niezabezpieczonych, używanych przez wiele lat przybiera postać ciągnącej się, lepkiej substancji. Gromadzi się w miejscach gdzie jest ograniczony przepływ wody, w najniższych częściach instalacji, głównie w dolnych partiach, z czasem ograniczając przepływ wody coraz bardziej, aby w krańcowych wypadkach zupełnie go zahamować.
Pod warstwą utwardzonego szlamu może powstać korozja podosadowa, szlam może także sprzyjać rozwojowi korozji mikrobiologicznej.

Twardość wody

Rozróżnia się następujące rodzaje twardości wody: nietrwałą, zwaną też węglanową, powodowaną przez sole kwasu węglowego (CaCOs), trwałą, zwaną też niewęglanową, powodowaną przez sole innych kwasów, głównie solnego (chlorki), siarkowego (siarczany), azotowego (azotany) i innych, ogólną, która jest sumą obu powyższych twardości.

Inhibitor korozji

stosowany w odkamieniaczu to środek chemiczny hamujący przebieg procesów niszczenia materiałów instalacji.
Inhibitory mogą zmniejszać szybkość postępowania korozji poprzez tworzenie warstwy ochronnej na powierzchni metalu.

Zadania stawiane inhibitorom korozji to:

 • Wysoki stopień ochrony przeciw korozji elektrochemicznej elektrolitycznej (tlenowej) i galwanicznej (bimetalicznej), stopień ochrony minimum 90%
 • Działanie zapobiegające powstawaniu osadów
 • Zapobieganie skażeniu i korozji mikrobiologicznej
 • Zapobiega odkładaniu się kamienia i osadów mineralnych

Odkamieniacz dla przemysłu

Odkładający się kamień skraca żywotność urządzeń AGD oraz zwiększa zużycie energii.

Odkamieniacz przemysłowy można stosować do:
pralek, zmywarek, ekspresów, żelazek, kabin prysznicowych, wymienników ciepła, instalacji co, i innych mających styczność z wodą

Odkamieniacz przemysłowy dla firm i domu

odkamieniacz przemysłowy
SKUTECZNY
BEZPIECZNY
SZEROKIE ZASTOSOWANIE