Jesteśmy firmą specjalizującą się w produkcji odkamieniaczy do zastosowań domowych oraz przemysłowych. W branży chemicznej działamy od 1993 roku.

Posiadamy sprawny system dystrybucji na terenie całego kraju, dzięki czemu jesteśmy w stanie dostarczyć nasz produkt pod wskazany adres prawie natychmiast.Nasze odkamieniacze mają atest PZH !


Nasi klienci to zarówno duże zakłady - elektrownie, kopalniejak i mniejsze firmy branży spożywczej i przemysłowej,oraz hotele, szpitale, lokale gastronomiczne.

Dbamy o Państwa bezpieczeństwo.
Nasze produkty w przeciwieństwie do wielu innych preparatów dostępnych na rynku są całkowicie bezpieczne przy wszystkich czynnościach.

O bezpieczeństwie naszych preparatów świadczy fakt, że można je stosować nawet do urządzeń i instalacji mających styczność z żywnością!Zalecany do :

- wtryskarek
- urządzeń ciepłowniczych (wymienników ciepła, JAD )
- obiegów chłodzenia
- urządzeń w przemyśle spożywczym
- kotłów wodnych i parowych
- wytwornic pary
- instalacji CO
- bojlerów, wężownic, ogrzewaczy wody
- piecy piekarniczych itp. mające tłuste osady
- urządzeń AGD
- innych mających styczność z wodąW urządzeniach mających styczność z wodą występuje zjawisko powstawania i osadzania się kamienia kotłowego, spowodowane zawartością związków wapnia w wodzie.
W związku z tym, że osadzony kamień kotłowy jest dobrym izolatorem ciepła, sprawność cieplna stale zmniejsza sięi może obniżyć się nawet o 30%, co pociąga za sobą wzrost kosztów eksploatacji.


Produkowane przez nas odkamieniacze rozpuszczają każdy rodzaj kamienia !Kamień węglanowy składa się z węglanu wapnia oraz węglanu lub wodorotlenku magnezu.
W zależności od natężenia cieplnego powierzchni ogrzewalnej oraz intensywności odparowania wody, kamień może być twardy i ścisły przy powolnym odparowaniu lub miękki przy gwałtownym odparowaniu.

Kamień gipsowy, bardzo ścisły i twardy, powstaje na powierzchniach o dużym obciążeniu cieplnym.

Kamień krzemianowy odznaczający się najniższym współczynnikiem przewodności cieplnej, jest bardzo trudny do usunięcia.
Odmiana wapniowa kamienia krzemianowego daje kamień twardy i ścisły.
Odmiana sodowa daje kamień gliniasty.

Ponieważ woda zasilająca zawiera zwykle węglany, siarczany oraz krzemiany - powstające osady dają kamień kotłowy mieszany.

Czynniki mające wpływ na osadzanie się kamienia:
ˇ Im wyższa (tymczasowa) twardość wody, tym więcej kamienia się osadzi.
ˇ Im wyższe jest pH (odczyn zasadowy) wody, tym większa będzie tendencja do odkładania się kamienia
ˇ Im wyższa jest temperatura, do której podgrzewa się wodę, tym więcej kamienia się wytrąci.

Szlam składa się z tlenków żelaza -magnetytu (produkt korozji tlenowej) z dodatkiem innych zanieczyszczeń takich jak np. uwolnione osady mineralne, piasek z form odlewniczych.
W systemach niezabezpieczonych, używanych przez wiele lat przybiera postać ciągnącej się, lepkiej substancji. Gromadzi się w miejscach gdzie jest ograniczony przepływ wody, w najniższych częściach instalacji, głównie w dolnych partiach, z czasem ograniczając przepływ wody coraz bardziej, aby w krańcowych wypadkach zupełnie go zahamować.
Pod warstwą utwardzonego szlamu może powstać korozja podosadowa, szlam może także sprzyjać rozwojowi korozji mikrobiologicznej.

Twardość wody
Rozróżnia się następujące rodzaje twardości wody:
nietrwałą, zwaną też węglanową, powodowaną przez sole kwasu węglowego (CaCOs),
trwałą, zwaną też niewęglanową, powodowaną przez sole innych kwasów, głównie solnego (chlorki), siarkowego (siarczany), azotowego (azotany) i innych, ogólną, która jest sumą obu powyższych twardości.

Inhibitor korozji stosowany w odkamieniaczu to środek chemiczny hamujący przebieg procesów niszczenia materiałów instalacji.
Inhibitory mogą zmniejszać szybkość postępowania korozji poprzez tworzenie warstwy ochronnej na powierzchni metalu.

Zadania stawiane inhibitorom korozji to:

- Wysoki stopień ochrony przeciw korozji elektrochemicznej elektrolitycznej (tlenowej) i galwanicznej (bimetalicznej), stopień ochrony minimum 90%
- Działanie zapobiegające powstawaniu osadów
-Zapobieganie skażeniu i korozji mikrobiologicznej
-Zapobiega odkładaniu się kamienia i osadów mineralnych


Z jakim urządzeniem masz problem?
Podpowiemy jak skutecznie wykorzystać nasz produkt.
menuOdkamieniacz.pl

tel. 500 030 170
pn-pt 8.00 - 20.00

biuro@odkamieniacz.pl
gg: 5401051

Wojciech Augustyniak (c) 2008